Rondano, L. G. (2023). «No només de pa ha de viure l’home…» La representació de la festa a la col·lecció del Museu Provincial de Belles Arts Rosa Galisteo de Rodríguez. EMBLECAT, Estudis De La Imatge, Art I Societat, 1(12), p. 39–60. https://doi.org/10.56349/emblecat.212