Ogalla Polonio, A., & Gomà Vila, S. (2023). Jaume Escala al descobert. Notes sobre la seva trajectòria . EMBLECAT, Estudis De La Imatge, Art I Societat, 1(12), p. 143–156. https://doi.org/10.56349/emblecat.216