Garcia-Portugués, Esther. 2020. “Mariano Andreu I John Gielgud En Much Ado About Nothing”. EMBLECAT, Estudis De La Imatge, Art I Societat 1 (9):125-48. https://doi.org/10.56349/emblecat.166.