Ogalla Polonio, Aurora, and Sara Gomà Vila. 2023. “Jaume Escala Al Descobert. Notes Sobre La Seva trajectòria”. EMBLECAT, Estudis De La Imatge, Art I Societat 1 (12):p. 143-156. https://doi.org/10.56349/emblecat.216.