Trenc Ballester, Eliseu. 2023. “Les Silhouettes Espagnoles De René Puaux (2)”. EMBLECAT, Estudis De La Imatge, Art I Societat 1 (12):p. 19-38. https://doi.org/10.56349/emblecat.219.