Quiney Urbieta, A. (2023) “Els salons femenins d’art actual, 1962-1970”, EMBLECAT, Estudis de la Imatge, Art i Societat, 1(12), pp. p. 93–122. doi: 10.56349/emblecat.214.