Ogalla Polonio, A. and Gomà Vila, S. (2023) “Jaume Escala al descobert. Notes sobre la seva trajectòria ”, EMBLECAT, Estudis de la Imatge, Art i Societat, 1(12), pp. p. 143–156. doi: 10.56349/emblecat.216.