Ogalla Polonio, A., and S. Gomà Vila. “Jaume Escala Al Descobert. Notes Sobre La Seva trajectòria”. EMBLECAT, Estudis De La Imatge, Art I Societat, vol. 1, no. 12, July 2023, pp. p. 143-156, doi:10.56349/emblecat.216.