Sobre la revista

EMBLECAT. Estudis de la Imatge, Art i Societat  és una revista científica de format electrònic d'accés obert i presentació impresa, que des de la primera edició el 2012 recull estudis de diferents línies de recerca dins el camp de les humanitats. Té com a objectiu promoure, comunicar i difondre la recerca, la crítica i el debat en l’àrea d’estudi de l’art, l’emblemàtica i altres disciplines en tots els períodes històrics, països i llengües. Inclou també un apartat de reportatges que tracta especialment temes d’actualitat vinculats a Catalunya.

Admet treballs en anglès, català i castellà.

EMBLECAT publica anualment contribucions originals i inèdites sobre avenços i resultats d’investigacions que, mitjançant la revisió per parells i segons el parer del Consell editorial, tinguin el nivell i la qualitat adequats.

No es publiquen articles que expressin exclusivament opinions, hipòtesis o interpretacions no fonamentades, ni que presentin arguments ad hominem, que impliquin desacreditar posicions científiques a causa de la persona o grup que les defensa. També exclou els articles que presentin aspectes locals a través de la descripció concreta, acumulativa i intranscendent de fets i anècdotes que es considerin de manera aïllada. Les recerques sobre «casos locals» només es publiquen si es conformen com a llocs d’experimentació del camp general corresponent i modifiquen el general enriquint-lo, matisant-lo o refutant-lo.

La revista té un Consell Editorial, un Comité Científic i compta amb revisors d’àmbit internacional, i tots els estudis són sotmesos a un sistema d’avaluació per parells cecs.

Emblecat, Estudis de la Imatge, Art i Societat està editada i publicada per Emblecat Edicions on trobarà la política editorial, les bases i altre documentació necessària per a publicar un estudi, així com la relació dels especialistes que han col·laborat en la revisió a cegues dels articles.