Aproximació a la figura de la modista a final del segle XIX: de la producció anònima a l'etiqueta

Autors/ores

  • Laura Casal-Valls Universitat de Barcelona

Paraules clau:

Barcelona, modista, vestit, modernisme, alta costura, vestido, modernismo, dressmaker, dress, modernism, Haute couture

Resum

En aquest article s'analitza la producció del vestit a la ciutat de Barcelona en un moment de canvi social i econòmic (final del segle XIX - inici del segle XX). S'hi estudien els factors que permeteren el reconeixement dels autors mitjançant l'etiquetatge de les peces, tot traçant les línies generals de l'evolució professional de la figura de la modista.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

ARGAN, G. C., Storia dell'arte come storia della città, Roma, Editori Riuniti, 1983.

BALCELLS, A., Trabajo industrial y organización obrera en la Cataluña contemporánea (1900-1936), Barcelona, Laia, 1974.

BORDERIAS, C., Género y políticas del trabajo en la España contemporánea: 1836-1936, Barcelona, Icaria, 2007.

BORDERÍAS, C.; LÓPEZ, P., "La teoría del salario obrero y la subestimación del trabajo femenino en Ildefons Cerdà", Quarhis, 2001, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat, 2001.

CARBONELL, S.; CASAMARTINA, J., Les fàbriques i els somnis: Modernisme tèxtil a Catalunya, Terrassa, CDMT, 2002.

CASAMARTINA, J.; MARTÍN, R. M., Barcelona Alta Costura, Barcelona, Triangle Postals, 2009.

ELIAS, J., La obrera en Cataluña, en la ciudad y en el campo, Barcelona, Imprenta Barcelonesa, [s. a.].

FRADERA, J. M.; MILLÁN, J. (eds.), Las burguesías europeas del siglo XIX. Sociedad civil, política y cultura, València, Universitat de València, 2000.

GARCÍA-NINET, J. I. (ed.), "Ordenamiento jurídico y realidad social de las mujeres", en IV Jornadas de investigación Interdisciplinaria, Madrid, Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, 1986.

GARCÍA-NINET, J. I., "Elementos para el estudio de la evolución histórica del derecho español del trabajo: regulación de la jornada de trabajo desde 1855 a 1931 (I)", Revista de Trabajo, 51, 1975.

JUTGLAR, A., Història crítica de la burgesia a Catalunya, Barcelona, Editorial Dopesa, 1972.

LOPEZ, M., Arte y Estética de fin de siglo (1890-1914), Madrid, Fundación MAPFRE, 2008.

MARTIN, R. M., "Carolina i Maria Montagne: pioneres de l'"alta costura" a Catalunya", L'Avenç, 295, 2004, p. 22-27.

MARTIN, R. M., "El vestit entre els canvis sociològics i els avenços tècnics (I)", L'Avenç, 61,1983, p. 43-61.

MARTIN, R. M., "Les arts tèxtils i del vestit en el Modernisme", en FONTBONA, F. (ed.), El modernisme, Barcelona, Olimpiada Cultural-Lunwerg, 1991.

NAROTZKY, S., Trabajar en familia: Mujeres, talleres y hogares, València, Alfons el Magnànim, 1988.

NASH, M., Mujer, familia y trabajo en España (1875-1936), Barcelona, Anthropos, 1983.

PASALODOS, M., El traje como reflejo de lo femenino: evolución y significado: Madrid 1898-1915, Universidad Complutense de Madrid, (tesi doctoral) 2000.

PAULIS, J., Las obreras de la aguja, Barcelona, Editorial Ibérica, 1913.

PENA, P., "Óbito y transfiguración de la Alta costura", Indumenta, 1, 2008, p. 9-23.

PUERTAS, S., Artesanes i obreres: treballadores de l'agulla a la Barcelona contemporània, Lleida, Diario La Mañana, 1994.

PUIGGARÍ, J., Estudios de Indumentaria Española Concreta y Comparada, Barcelona, Imprenta de Jaime Jepús y Roviralta, 1890.

PUIGGARÍ, J., Monografía histórica é iconográfica del Traje, Barcelona, Librería de Juan Antonio Bastinos Editores, 1886.

RIQUER, B. de, Història, política, societat i cultura als Països Catalans. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1996, v. 6, p. 196-211.

SELLARÈS, J., El trabajo de las mujeres y de los niños: Estudio sobre sus condiciones actuales, Sabadell, Establecimiento Tipográfico de A. Vives, 1892.

SOLÀ, À., "Impressores i llibreteres a la Barcelona dels segles XVIII i XIX", Recerques, 56, 2007, p. 91-129.

SOLÀ, À., "Negocis i identitat laboral de les dones", Recerques, 56, 2007, p. 5-18.

SOLÀ, À., "La societat barcelonina en una època de canvis", Quarhis, 11, 2004, p. 39-68.

SUDRIÀ, C., "Comerç, finances i indústria en els inicis de la industrialització catalana", Quarhis, 11, 2004, p. 9-38.

TATJER, M., "El trabajo de la mujer en Barcelona en la primera mitad del siglo XX: lavanderas y planchadoras", Scripta Nova, 119, 2002, p. 23.

Descàrregues

Publicades

2012-06-30

Com citar

Casal-Valls, L. (2012). Aproximació a la figura de la modista a final del segle XIX: de la producció anònima a l’etiqueta. EMBLECAT, Estudis De La Imatge, Art I Societat, (1), 83–92. Retrieved from https://publicacions.emblecat.com/EMBLECAT/article/view/31

Número

Secció

Dona, imatge femenina