Reconstrucció del tresor del monestir de Sant Cugat del Vallès

Autors/ores

  • Anna Vallugera Fuster Universitat de Barcelona

Paraules clau:

tresor, monestir de Sant Cugat del Vallès, mercat de l'art, col·leccionisme, desamortització eclesiàstica, tesoro, monasterio de Sant Cugat del Vallés, mercado del arte, coleccionismo, desamortización eclesiástica, treasure, art market, collecting, Confiscation 1835

Resum

El tresor del monestir de Sant Cugat del Vallès no existeix com a tal des de la desamortització de Mendizábal de 1835. Per tal de conèixer l’abast i el valor d’aquest tresor, per fer-nos una idea de la importància del monestir en el seu context, proposem a través d’aquest treball fer-ne una reconstrucció virtual: veurem els camins que les peces han seguit dins el mercat de l’art, la incidència del col·leccionisme en aquests processos de dispersió i compravenda d’objectes artístics i les desventures de les peces que malauradament han desaparegut o han estat destruïdes.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

AINAUD, J.; VERRIÉ, F. P., “El retablo del altar mayor del monasterio de San Cugat del Vallés y su historia”, Anales y boletín de los museos de arte de Barcelona, vol. I-1, Barcelona, 1941.

AMBRÓS i MONSONÍS, J., El Monestir de Sant Cugat del Vallès, Oikos-Tau, Vilassar de Mar, 1984.

AULADELL i SERRABOGUNYÀ, J., "La Mare de Déu del Monestir de Sant Cugat", Esbart Sant Cugat, SCV, 1990.

BARRAQUER i ROVIRALTA, G., Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, Barcelona, Imprenta Fco. J. Altés i Alabart, 1906.

BARRAQUER i ROVIRALTA, G., Las casas de religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX, vol. III, Barcelona, Imprenta Fco. J. Altés i Alabart, 1915.

BASTARDES i PARERA, R., "L'encolpium de Sant Cugat", Estudis Santcugatencs, 3 i 4, Sant Cugat del Vallès, SCV, juliol-desembre, 1984.

BASTARDES i PARERA, R., "La Mare de Déu de Sant Cugat", Estudis Santcugatencs, SCV, desembre, 1983.

Butlletí de l'associació excursionista de Catalunya, Barcelona, núm. 9, 31/07/1879.

Catalunya Romànica, vol. XVIII, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984-1998.

CORNUDELLA, R., "Aine Bru. Retaule de Sant Cugat, Sant guerrer", a ALARCIA, M. À., De Flandes a Itàlia. El canvi de model en la pintura catalana del segle XVI: el bisbat de Girona, Exposició, Girona, Museu d'Art de Girona, 1998.

CRISPÍ, M., "Més exemples d'italianisme a l'escultura catalana: la Mare de Déu de Sant Medir", Locus Amoenus, núm. 1, Barcelona, 1995, p.75-79.

DALMASES, N. de, Orfebreria catalana medieval: Barcelona 1300-1500 (aproximació a l'estudi), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1992.

ESPAÑOL, F., El gòtic català, Barcelona, Angle Editorial, 2002.

GUDIOL i CUNILL, J., "San Cucufate", Museum, vol. II, Barcelona, 1912, p. 463-466.

GUDIOL, J., La pintura Mig-eval catalana II, Barcelona, 1929.

L'Excursionista, Barcelona, Butlletí 17, 31/03/1878.

Memòries de la Asociació Catalanista d'Excursions Científiques, Barcelona, vol. I, 21/10/1877.

MARTÍ i BONET, J. M., "Arqueta relicari de Sant Cugat", Barcelona metròpolis mediterrània, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1985, núm. 29 (gen./feb.1996), p. 90-91.

MOXÓ i DE FRANCOLÍ, B. de, Memorias históricas del Real Monasterio de San Cucufate del Vallés, Barcelona, 1790.

Museu Diocesà de Barcelona, Catàleg, Barcelona, Museu Diocesà, 1991, folis.

PERAY y MARCH, J., San Cugat del Vallés. Su descripción y su historia, Barcelona, Imprenta de la Casa de la Caridad, 1931.

PIFERRER, P., Recuerdos y bellezas de España. Cataluña, vol. II, Barcelona, 1839.

Thesaurus. Estudis. L'art als bisbats de Catalunya. 1000/1800, Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, 1986, núm. 114.

VILLANUEVA i ASTENGO, J., Viage literario a las Iglesias de España, vol. XIX, Madrid, 1851.

VIVÓ i GILI, P., L'església del monestir de Sant Cugat, Barcelona, Editorial Mediterrània, 2006.

ZAMORA, F. de, "Diario de los viajes hechos en Cataluña": seguit de la resposta del corregiment de Barcelona al seu qüestionari feta per Josep Albert Navarro-Mas i Marquet / de Francisco de Zamora, a cura de Ramon Boixareu, Barcelona, Curial, 1973.

Descàrregues

Publicades

2012-06-30

Com citar

Vallugera Fuster, A. (2012). Reconstrucció del tresor del monestir de Sant Cugat del Vallès. EMBLECAT, Estudis De La Imatge, Art I Societat, (1), 93–110. Retrieved from https://publicacions.emblecat.com/EMBLECAT/article/view/32

Número

Secció

Mercat de l’Art