El GRUP LAIS, 1949-1952. La segona avantguarda artística de Catalunya

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.56349/emblecat.179

Paraules clau:

Grup Lais, Manifest Negre, Cercle Artístic de Barcelona, Art Català del segle XX

Resum

El panorama artístic català de postguerra a partir de l’any 1948 començà a canviar i aparegueren nous artistes amb ganes de crear una obra sincera d’acord amb els signes marcats per l’art contemporani. Molts d’aquests artistes per combatre l’art oficial franquista i tenir-ne més força s’uniren en grups. Un dels quals fou el grup Lais que el 1949 publicà un Manifest Negre, on resumien els seus criteris artístics.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Aitor Quiney Urbieta, Biblioteca Nacional de Catalunya

Conservador

Referències

Cirlot, Juan Eduardo (1951), Manuel Capdevila, Ediciones Sagitario, Barcelona.

Cortés, Juan (1950-a), «El Premio ‘Condado de San Jorge’ en el primer año de su adjudicación», Destino, Barcelona, 22 de abril de 1950, p.16.

Cortés, Juan (1950-b), «El ‘Premio Condado de San Jorge’», Destino, Barcelona, 6 de mayo de 1950, p.16.

Del Castillo, José (1949), «El Grupo ‘Lais’, visto por si mismo», Solidaridad Nacional, 10 de julio de 1949.

Del Castillo, José (1950), «Las obras del primer premio ‘Condado de San Jorge’, en Galerías Layetanas», Diario de Barcelona, 6 de mayo de 1950.

Destino (1949), «La Bomba», Destino, Barcelona, 3 de diciembre de 1949, p.8.

Destino (1950), «Tres pintores ante su obra», Destino, 9 de diciembre de 1950, p.24.

Gaya Nuño, Juan Antonio (1950-a), «El Grupo ‘Lais’, de Barcelona, y sus nueve artistas», Correo Literario, Madrid, 15 de julio de 1950.

Gaya Nuño, J.A. (1950-b), «Medio siglo de movimientos vanguardistas en nuestra pintura», Dau al Set, desembre de 1950.

J. de B. (1950), «Exposición del Grupo “Lais” de Barcelona en Studio», Gaceta del Norte, Bilbao, 12 de febrero de 1950.

Junoy, J. M. (1949-a), «Atención a un joven grupo de artistas», El Correo catalán, Barcelona, julio 1949.

Junoy, J. M. (1949-b), «Negro de betún, no», El Correo catalán, Barcelona, 6 de diciembre de 1949.

L. (1951), «El Premio de Pintura “Navidad”», Correo Literario, Madrid, 15 de enero de 1951.

Manzano, Rafael (1949-a), «La Exposición Pro Hospitales en el Círculo Artístico», Solidaridad Nacional, Barcelona, 23 de mayo de 1949.

M[anzano], R[afael] (1949-b), «10 pintores en la Sala Busquets», Solidaridad Nacional, Barcelona, 24 de junio de 1949.

Manzano, Rafael (1950-a), «Pinturas del siglo XIX en las Galerías Layetanas», Solidaridad Nacional, Barcelona, 4 de junio de 1950.

Manzano, Rafael (1950-b), «Homenaje a Paul Klee de unos pintores barceloneses», Solidaridad Nacional, Barcelona, 5 de julio de 1950.

Manzano, Rafael (1950-c), «Exposición de “Navidad” en las Galerías Layetanas”, Solidaridad Nacional, Barcelona, 20 de diciembre de 1950.

Masoliver, Juan Ramon (1949), «La pintura de Planasdurá», La Vanguardia Española, Barcelona, 30 de noviembre de 1949.

Oliver Alberti, Mariano (1950), «Al margen de la exposición “La joven pintura actual” patrocinada por el Círculo Artístico», Los Sitios, Gerona, 9 de abril de 1950.

Peña, Juan María (1950), «El grupo Lais expone en la Sala ‘Studio’», Destino, 25 de febrero de 1950.

Yagocésar (1949-a), «[Exposición]», El Noticiero Universal, Barcelona, 18 de junio de 1949.

Yagocésar (1949-b), «Un manifiesto negro, La bomba, un moro y otras cosas», El Noticiero Universal, Barcelona, 23 de diciembre de 1949.

Camprodón i Bertrán, Ricard (1997), Hurtuna. Del figuratiu a l’abstracció, Centre d’Estudis Santjustencs, Sant Just Desvern, d’abril a desembre 1997 [Catàleg d’exposició].

Cirlot, Lourdes (1984), «Los orígenes de la pintura abstracto-geométrica en Cataluña. El grupo Lais», Lo viejo y lo nuevo en el arte español contemporáneo, influencias foráneas y manifestaciones autóctonas (1880-1980), Actas del V Congreso Español de Historia del Arte, Barcelona, 29 de octubre al 3 de noviembre de 1984, p. 671-176.

Granell, Enric (1998), «Grup Lais», Dau al Set. El foc s’escampa. Barcelona 1948-1955.

Centre d’Art Santa Mònica, del 21 de setembre al 8 de novembre de 1998. Generalitat de Catalunya, Barcelona 1998, p.42-47 [Catàleg d’exposició].

Marín, Maria Isabel (2010), Homenatge a Maria Jesús de Sola. Exposició antològica. Reial Cercle Artístic de Barcelona, del 9 de setembre al 3 d’octubre de 2010, Barcelona, Reial Cercle Artístic de Barcelona, 2010 [Catàleg d’exposició].

Descàrregues

Publicades

2021-09-11

Com citar

Quiney Urbieta, A. (2021). El GRUP LAIS, 1949-1952. La segona avantguarda artística de Catalunya. EMBLECAT, Estudis De La Imatge, Art I Societat, 1(10), pp. 57–88. https://doi.org/10.56349/emblecat.179