Les exèquies del bisbe Eustaquio de Azara i Perera

Autors/ores

  • José Antonio Ortiz Universitat de Barcelona

Paraules clau:

Eustaquio de Azara i Perera, exèquies funerals, mort, segle XVIII, bisbe, Barcelona, Eustaquio de Azara y Perera, exequias funerales, muerte, siglo XVIII, obispo, funeral obsequies, death, 18th century, bishop

Resum

Les exèquies funerals són una font per entendre la societat barroca. Les fonts documentals, literàries i gràfiques ens permeten esbossar una aproximació als funerals dels bisbes de Barcelona a finals del segle XVIII. Proposem una lectura d’aquestes fonts sobre el bisbe Eustaquio de Azara i Perea.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

BONET CORREA, A., Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al baroco español, Madrid, Akal, 1990.

BURGOS RINCÓN, J., “Los libros privados del Clero. La cultura del libro del clero barcelonés en el siglo XVIII” en Manuscrits, 14, 1996, p. 231-258.

CAPMANY, A., “Arquitectura Decorativa Funeraria”, Gaseta de les Arts, núm. 37, p. 4-5; núm. 38, p. 5-6; núm. 44, p. 1-2; 1925-1926.

CASTELLANOS DE LOSADA, B. S., Panteón biográfico-moderno de los ilustres Azaras de Barbuñales en el antiguo reino de Aragón, Madrid, Imprenta de la viuda de Sanchiz é hijos, 1849.

CUENCA, J. M., “Notas para el estudio de la Iglesia catalana: la actitud de la jerarquía de Barcelona ante la revolución francesa (1790-1795)”, Estudios sobre la Iglesia española del XIX, Madrid, Rialp, 1973, p. 115-139.

GARCÍA PORTUGUÉS, E., “Cambios y pervivencias en los túmulos de nobles y militares en la Cataluña del siglo XVIII”, IV Congrés d’Història Moderna de Catalunya. Catalunya i Europa a l’Edat Moderna, vol. I, Barcelona, Universitat de Barcelona, 14-18 de desembre de 1998, p. 371-380.

GARCÍA PORTUGUÉS, E., José Nicolás de Azara i la seva repercussió en l'àmbit artístic català, Tesi doctoral presentada a la Universitat de Barcelona l’any 2007. [En línia: http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0922110-095426/ ]

IZQUIERDO I CAPDEVILA, J., El amigo de los hombres, elogio que en las solemnes exequias celebradas por la Real Junta del Hospicio i Refugio de esta ciudad en su iglesia el dia 29 de julio de 1797 a su difunto presidente el ilustrísimo seños D, Eustaquio de Azara obispo

de esta Diócesis (...), Barcelona, por Francisco Suriá i Burgada, 1797.

PELFORT, J., Oracion funebre que en las solemnes exequias que el M.I. Cabildo de canonigos de la santa iglesia de Barcelona celebro por el alma de su difunto prelado (...) D.Eustaquio de Azara, Barcelona, per Francisco Suria y Burgada, 1797.

QUÍLEZ CORELLA, F., “El retrat del bisbe de Barcelona de Joseph Bernat Flaugier”, Butlletí MUHBA, núm. 16, 2009, p. 5.

SOTO CABA, V., Catafalcos reales del Barroco Español, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1991.

SOTO CABA, V., “Teatro y Ceremonia: algunos apuntes sobre las exequias barrocas”, Revista de la Facultad de Geografia e Historia, núm. 2, 1988, p. 111-138.

SUBIRANA REBULL, R. M., “Academiscisme versus neoclassicisme a l’escola gratuita de dibuix de Barcelona”, Revista Pedralbes, núm. 23, 2003, p. 651-666.

SUBIRANA REBULL, R. M., Pasqual Pere Moles i Corones, Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1990.

Descàrregues

Publicades

2012-06-30

Com citar

Ortiz, J. A. (2012). Les exèquies del bisbe Eustaquio de Azara i Perera. EMBLECAT, Estudis De La Imatge, Art I Societat, (1), 15–20. Retrieved from https://publicacions.emblecat.com/EMBLECAT/article/view/22

Número

Secció

Festa i tradicions