La imatge del purgatori en la Catalunya barroca

Aproximació iconogràfica

Autors/ores

  • José Antonio Ortiz Universitat de Barcelona

Paraules clau:

purgatori, mort, Concili de Trento, iconografia, barroc, purgatorio, muerte, Concilio de Trento, iconografía, barroco, purgatory, death, Council of Trent, iconography, baroque

Resum

El purgatori desenvolupa la seva iconografia en els segles del barroc. El concili de Trento és un punt de difusió d'aquest “tercer lloc” a partir del qual es genera una producció literària i artística àmplia. Quina és la imatge del purgatori en la Catalunya barroca? Aquest article és una aproximació iconogràfica a aquesta qüestió.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

BALUST CLAVEROL, L., "Procés de conservació i restauració" en Unicum, núm. 3, 2004, p. 42-48.

BASTARD-FOURNIÉ, M., "Le purgatoire dans la région Toulosaine au XIVe et au début du XVe siècle", en Annales du Midi. Revue de la France Méridionale, vol. 92, núm. 146, 1980, p. 5-34.

BRATU, A., "Du feu purificateur au Purgatoire. Émergence d'une nouvelle image", en Terrain, núm. 19, 1992, p. 91-102.

BRATU, A., "L'ici-bas et l'au-delà en image, formes de représentation de l'espace et du temps", en Médiévales, núm. 20, 1991, p. 75-90.

CANTERLA, C., "El cielo y el infierno en el imaginario español del siglo XVIII", en Cuadernos dieciochistas, vol. 5, 2004, p. 75-95.

CASTRO BRUNETTO, C., "Devoción y arte en el siglo XVIII canario, los cuadros de ánimas y los santos de la orden franciscana", en Revista de Historia Canaria, núm. 185, 2003, p. 27-47.

CERDÀ SUBIRACHS, J., Hagiografia catalana medieval. La llegenda de Sant Amador i la difusió del purgatori a Catalunya, tesi doctoral, Universitat de Barcelona, 2000.

CERDÀ SUBIRACHS, J., Les misses de Sant Amador, purgatori i cultura popular, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006.

CHRISTIAN, W. A. Jr., Apariciones en Castilla y Cataluña (siglos XIV-XVI), Madrid, Nerea, (1981) 1990.

CONGAR, R. P., "Le purgatoire", DIVERSOS AUTORS, Le Mystère de la mort et sa célebration, Paris, Les Éditions du Cerf, 1951, 279-336.

DIVERSOS AUTORS, Fons del Museu Frederic Marés. Catàleg d'escultura i pintura dels segles XVI, XVII i XVIII. Època del Renaixement i Barroc, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1996, p. 426-428.

DORICO I ALUJAS, C., "El llegat del canonge Francesc Valeri i el rataule de la capella de les ànimes de la catedral de Barcelona", en Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, vol. XV, 2007, p. 221-256.

ESTEVE I PERENDREU, F., "Capella de les Beneïdes Ànimes del Purgatori (segle XVII)", Actes del Congrés de la Seu Vella de Lleida, Lleida, 1991, p. 329-334.

FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E. i MONTERROSO MONTERO, J. M., "Institutio regia, Institutio pontificia. Las pinturas de la Capilla General de las Ánimas de Santiago de Compostela. Un programa iconográfico de carácter institucional", en Semata. Ciencias Sociais e Humanidades As institucións galegas na historia, núm. 15, 2003, p. 489-544.

GARCIA VEGA, B., El grabado del libro español. Siglos XV-XVI-XVII, Valladolid, Diputación Provincial de Valladolid, Institución Cultural Simancas, 1984.

LE GOFF, J., La naissance du purgatoire, Paris, Gallimard, 1981.

LLOMPART, G., "Aspectos populares del purgatorio medieval", Revista de Dialectología y tradiciones populares, núm. 26, 1970, p. 253-274.

MÂLE, E., El arte religioso de la Contrarreforma, Madrid, Ediciones Encuentro, (1932) 2001.

MARTÍNEZ GIL, F., "Entre la piedad y la superstición. Algunas manifestaciones de la religiosidad popular pretridentinas", Historia 16, núm. 203, 1993, p. 47-58.

MIRAMBELL ABANCÓ, M., "Una pintura inèdita de Francesc Tramulles", Unicum, núm. 3, 2004, p. 16-21.

PACHECO, A. (ed.), Viatges a l'altre món, Barcelona, Edicions 62, 1973.

PEREA SIMÓN, E., "L'advocació de les ànimes del purgatori a l'Europa Posttridentina, apunts per a una història a l'arxidiòcesi de Tarragona", Pedralbes, núm. 18 (1), 1998, p. 519-528.

PRATS, M., "Una aproximació esbiaixada al Barroc, els crits de les Ànimes del Purgatori", en ROSSICH, A. i RAFANELL, A., El barroc català. Actes de les jornades celebrades a Girona 17-19 de desembre de 1987, Barcelona, Quaderns Crema, 1989, p. 95-609.

REDER GADOW, M., "Fray Alonso de Santo Tomás y la cofradía de ánimas de los mártires", en Baetica. Estudios de Arte, Geografia e Historia, núm. 16, 1994, p. 357-382.

RODRÍGUEZ BARRAL, P., La Justicia del más allá, iconografía en la Corona de Aragón en la baja Edad Media, València, Universitat de València, 2007.

RODRÍGUEZ BARRAL, P., "Purgatorio y culto a los santos en la plástica catalana bajomedieval", en Locus Amoenus, núm. 7, 2004, p. 35-51.

ROIG, A., Iconografia del retaule a Catalunya (1675-1725), tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 1990. http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0629109- 114135/index_cs.html

TAUSIET, M., "Gritos del más allá. La defensa del purgatorio en la España de la Contrarreforma", en Hispania Sacra, núm. 57, vol. 115, 2005, p. 81-108.

VACANT, A.; MANGEVIOT, E., i AMANN, E., "Purgatoire", en Dictionnaire de Théologie Catholique, vol. III, París, Libraire Letouzey et Ané, 1972, p. 3830-3834.

VILAMITJANA, J., Les caixes almoineres. Tradició, religió i art, Catàleg de l'exposició al Centre Cultural de Caixa Girona Fontana d'Or, del 7 al 30 de març de 2003.

VOVELLE, M., Les âmes du purgatoire ou le travail du deuil, París, Gallimard, 1996.

VOVELLE, M., Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle, París, Éditions du C.T.H.S., 1997.

VOVELLE, G. i VOVELLE, M., Vision de la mort et de l'au-delà en Provence d'après les autels des âmes du purgatoire Xve-Xxe siècles. Cahier des Annales, núm. 29, París, Libraire A. Colin, 1970.

ZARRI, G., "Purgatorio "particolare" e ritorno dei morti tra riforma e controriforma, l'area italiana", Quaderni Storici, núm. 50, 1982, p. 466-497.

Descàrregues

Publicades

2012-06-30

Com citar

Ortiz, J. A. (2012). La imatge del purgatori en la Catalunya barroca: Aproximació iconogràfica. EMBLECAT, Estudis De La Imatge, Art I Societat, (1), 49–56. Retrieved from https://publicacions.emblecat.com/EMBLECAT/article/view/26

Número

Secció

Llenguatges (text i imatges)