Número actual

Vol. 1 No 12 (2023): Emblecat
					Veure Vol. 1 No 12 (2023): Emblecat

En aquest número trobareu quatre investigacions de l’àmbit català que aborden temes poc estudiats fins ara o bé en donen llum a vessants poc conegudes, que aporten informació rellevant per a futures investigacions. D’altra, i continuant amb els vincles establerts fa uns anys amb Llatinoamèrica, hem de ressaltar la presència a la revista de dos interessants articles sobre història de l’art de l’Argentina que ens apropen al coneixement del panorama artístic d’aquest país, també al segle XX. Finalment, completen els articles un treball sobre les pràctiques activistes a la València contemporània i un altre que recull els textos periodístics publicats a França el 1930 sobre rellevants músics espanyols, segona part del publicat a la revista de l’any 2022.

Obre la publicació, a l’apartat Presentacions, una interessant reflexió sobre la professió del cap del Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu Nacional d’Art de Catalunya, i es tanca amb un reportatge sobre l’artista anglesa Lesley Yendell que va morir l’any 2020, i un esclaridor i interessant text sobre la commemoració de l’Any Domènech i Montaner aquest 2023, tots dos a la secció Reviews.

Publicades: 2023-08-02

Número complet

Crèdits

Review o Actualitat

Veure tots els números

Els pdfs dels articles es poden descarregar, són de lliure accés. No obstant això, tant el text com les imatges estan subjectes a uns drets d'autoria.

Per tant, la publicació no pot ser reproduïda o transmesa, total o parcialment, per qualsevol sistema de difusió, electrònic o mecànic, ni per fotocòpies, gravació o un altre sistema de reproducció d'informació, sense el permís per escrit de titular de l'autor de aquesta edició. Totes les imatges de les revistes editades per Emblecat Edicions, si no s'indica res contrari, s'utilitzen sota l'empara de l'article 32.1 (Cita i il·lustració de l'ensenyament) de la llei de la propietat intel·lectual 23/2006. En tot cas si és reproduïda una o diverses imatges editades en algun número de la revista Emblecat, serà responsabilitat d'aquell o aquells que facin un mal ús sense demanar els corresponents permisos.